Tajana s.r.o. Prešov

Kontaktné informácie

Tajana s.r.o.
Dukelská 58/65
087 01 Giraltovce

Telefónne číslo: +421 905 608 444, +421 905 656 362
E-mail: tajana@tajana.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri.

2008-08 krnt